Skip Navigation Linksارسال آثار شور حسینیt
صفحه اصلی
ارسال آثار شور حسینی
قابل توجه متقاضیان:

- اعضای محترم خانواده کارمندان و یا بازنشستگان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (مرکزی، استانها، سازمانهای وابسته) می توانند به دو شکل در مسابقه شرکت نمایند، نخست بصورت مستقل به عضویت سایت در آمده و آثارخود را ارسال نمایند، دوم می توانند با شناسه کاربری (نشانی پست الکترونیکی) کارمند و یا بازنشسته وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وارد سایت شده و در قسمت  (نسبت با کارمند یا بازنشسته) ، و نسبت خود را با  شخص مشخص کارمند و یا بازنشسته نموده  و آثار خود را ارسال نماید

-اشخاصی که در سنوات قبل در این سایت ثبت نام کرده اند با شناسه کاربری قبلی خود (نشانی پست الکترونیکی) وارد سایت شوند و در صورت فراموشی رمز عبور خود می توانند از گزینه "یاد آوری رمز عبور" استفاده نمایند .​

Untitled 1